Thông báo v/v không tổ chức Cuộc thi Olympic tháng 4 TP.HCM mở rộng; Cuộc thi tài năng Robot TP.HCM lần 8; Cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 lần XXVI năm 2020