Hướng dẫn học sinh tự học ôn tập ở nhà từ 17/2 đến 29/2