Công văn 918 về tạm hoãn cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020