Clip tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn 2019

Căn cứ văn bản số 3159/SGTVT-KT ngày 06 tháng 05 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về phối hợp triển khai chiếu, phát các video clip tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học, cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố.

Nội dung tuyên truyền có 11 clip hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn do Ban An toàn giao thông Thành phố cung cấp.

Đường dẫn để tải các video:

https://drive.google.com/drive/folders/14kvg923z_gCeR8yu7rDn-U1r3EeHVZFN

Tổ Giáo dục công dân

Tác giả bài viết: 

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: